Vadovų mokymaiVedame seminarus vadovams, padedančius stiprinti bendrą vadovavimo ir lyderystės kokybę. Patyrę konsultantai praktikai veda praktinius seminarus, individualiai konsultuoja vadovus, vadovų komandas, atlieka vadovų vertinimą. Pagrindinės sritys, kuriose stiprinama vadovavimo kokybė – tai vadovavimo įgūdžių stiprinimas, įgalinimo ir lyderystės stiprinimas, procesų valdymo ir optimizavimo pagal LEAN stiprinimas, metinių ir ugdymo pokalbių įgūdžių stiprinimas, susirinkimų vedimo įgūdžių stiprinimas, personalo valdymo stiprinimas (darbuotojų atranka, adaptacija, ugdymas, atleidimas), emocinės vadovo kompetencijos stiprinimas, finansinės vadovo kompetencijos stiprinimas, vadovavimo skirtingoms kartoms (Y, X, pokarinės) stiprinimas.